top of page

Remedial teaching, bijles en studievaardigheden

 

RT-Praktijk Lerenderwijs Kampen biedt leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het leren een steuntje in de rug.

Kinderen kunnen door verschillende oorzaken problemen ondervinden of zelfs vastlopen bij het leren op school. Met wat extra ondersteuning en begeleiding is het vaak mogelijk om weer aansluiting te vinden bij het programma dat behandeld wordt in de groep.


Daarbij is het voor een kind belangrijk om te zien dat iets wat nu nog niet lukt, door inzet en hulp straks wél kan lukken. Als een kind dit gaat zien en ervaren dan is er groei en ontwikkeling mogelijk.

logo geregistreerd lid LBRT.png

Voor wie

RT-Praktijk Lerenderwijs Kampen richt zich vooral op leerlingen op de

basisschool en op leerlingen in het speciaal basisonderwijs.

 

Welke hulp

Er kan hulp gegeven worden op het gebied van:

  • Rekenen

  • Technisch lezen

  • Spelling (ook werkwoordspelling)

  • Taal

  • Begrijpend lezen (aangeboden als een kortlopende training Alle teksten de baas!)

TB-201908280004.JPG

Korte trainingen

Voor leerlingen in de groepen 7 en 8 en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs wordt de cursus ‘Ik leer leren’ aangeboden. In deze cursus leren zij hoe ze goed en efficiënt kunnen leren. Deze cursus kan ook een goede voorbereiding zijn bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Lerenderwijs Kampen verzorgt ook Cito-trainingen als voorbereiding op de Entreetoets (groep 7) en de Eindtoets (groep 8). 

Als uw zoon of dochter op een ander leergebied hulp en ondersteuning nodig heeft, kunt u natuurlijk ook contact met mij opnemen. Dan bekijken we samen wat Lerenderwijs Kampen voor u en uw kind kan betekenen.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
bottom of page