top of page

Werkwijze Lerenderwijs Kampen

De aanmelding

Dit kunt u telefonisch doen of door het sturen van een mail onder het kopje contact. Als blijkt dat ik uw kind zou kunnen helpen maken we een afspraak voor een (kosteloos) intakegesprek.

Het intakegesprek

Bij het intakegesprek geeft u als ouder aan waar uw kind moeite mee heeft en wat de hulpvraag is. Ook is het fijn als u alvast wat gegevens meeneemt. Dit kunnen bijvoorbeeld toetsuitslagen of werkschriftjes zijn waaruit de achterstand of het probleem naar voren komt.

Het kan zijn dat na het intakegesprek duidelijk is wat er aan de hand is. Er kan dan vlot begonnen worden met de begeleiding.

Soms is er meer onderzoek nodig om een goede behandeling op te kunnen zetten.

Het onderzoek en handelingsplan

In een (uitgebreid) diagnostisch gesprek -eventueel aangevuld met enkele toetsen- probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te krijgen waar uw kind goed in is en wat nog niet wil lukken. Met uw toestemming neem ik ook graag contact op met de school. De school weet vaak al veel over uw kind. Daarnaast is het meestal in het belang van het kind om aan te sluiten bij de werkwijze van de school.

Aan de hand van alle verzamelde gegevens wordt er een behandelplan opgesteld met daarin de begeleidingsdoelen, de evaluatiemomenten en de verwachte behandeltermijn. Dit persoonlijke plan vormt de basis van het behandeltraject.

De begeleiding

Tijdens de begeleiding wordt er gewerkt aan de te behalen doelen. Hiervoor worden methodes gebruikt die gebaseerd zijn op bewezen resultaten van wetenschappelijk onderzoek. 
Ook leert uw kind grip te krijgen op de manier waarop -in de toekomst- een probleem kan worden opgelost.

De evaluatie

Zoals afgesproken in het behandelplan vinden er aan de hand van diagnostische gesprekken en toetsen evaluatiemomenten plaats om de voortgang in de gaten te houden.

Na elke les ontvangt u (per mail of mondeling) een kort verslagje. Zo weet u wat er gebeurt, maar kunnen we ook vlot begeleidingsdoelen en de behandeltermijn bijstellen als dat nodig is.
 

bottom of page