Bijles
 

Bijles is bedoeld als ‘steuntje in de rug’. Er wordt gewerkt met de leerstof waar het kind op school mee bezig is. De lesstof die op school al een keer behandeld is, kan in de bijles nog een keer herhaald worden. Door goed te kijken naar wat een kind kan en nog lastig vindt, wordt hulp op maat geboden. Uitleg en oefening zijn zo altijd gericht op wat het individuele kind nodig heeft.

Het is ook mogelijk om de lesstof te behandelen net voordat het op school wordt aangeboden. Dit noem je pre-teaching. Het voordeel hiervan is dat een kind de stof al enigszins kent en in de groep de uitleg van de leerkracht goed kan volgen. Dit kan een kind een gevoel van ‘ik kan het’ geven waardoor het zelfvertrouwen toeneemt om de taak goed uit te kunnen voeren. Door bijles kan het kind zich zekerder voelen; zit het weer beter in zijn vel en kan hij/zij op school weer goed meedoen.


Bijles kan ook gegeven worden aan een klein groepje kinderen. Het is dan wel  belangrijk dat de leerlingen met dezelfde lesstof bezig zijn. Voor bijles in een klein groepje gelden afwijkende tarieven. Wilt u hierover informatie neem dan even contact op.

Lerenderwijs wit.png

LERENDERWIJS KAMPEN

PRAKTIJK VOOR REMEDIAL TEACHING, BIJLES EN STUDIEVAARDIGHEDEN

L blauw.png

RIEKJE RIETMAN 

BOVENSINGEL 38 8266 BV KAMPEN

MOBIEL +31 612146979

WWW.LERENDERWIJSKAMPEN.NL

INFO@LERENDERWIJSKAMPEN.NL