Remedial Teaching

Volgens het woordenboek is remedial teaching (RT) ‘onderwijs aan kinderen die, om welke reden dan ook, achter zijn op hun groep of die bijzondere problemen hebben’. RT is dan bedoeld om de achterstanden in de leerstof te verkleinen of weg te werken. Om dit te kunnen doen zal er eerst gekeken moeten worden waar het probleem precies zit. Gesprekken met ouders, kind en school;
analyse van beschikbare toetsgegevens en eventueel aangevuld met andere toetsen moeten leiden tot een completer beeld. Hieruit volgt een handelingsplan dat de basis gaat vormen van de behandeling.


Voor meer informatie over de werkwijze bij remedial teaching klik dan op deze link.

Lerenderwijs wit.png

LERENDERWIJS KAMPEN

PRAKTIJK VOOR REMEDIAL TEACHING, BIJLES EN STUDIEVAARDIGHEDEN

L blauw.png

RIEKJE RIETMAN 

BOVENSINGEL 38 8266 BV KAMPEN

MOBIEL +31 612146979

WWW.LERENDERWIJSKAMPEN.NL

INFO@LERENDERWIJSKAMPEN.NL