top of page

Mijn visie


Door allerlei oorzaken kan het leren soms wat moeilijker gaan. Soms gaat het om een korte periode en lukt het een kind om zelfstandig -of met een beetje hulp van de leerkracht of de ouder- weer aansluiting te vinden bij de leerstof. Maar als dat niet lukt en het te lang duurt; als er geen plezier meer wordt ervaren; met tegenzin naar school wordt gegaan; er ondanks alle inzet toch onvoldoende resultaat wordt geboekt, dan moet er wat gebeuren.

Praktijk ‘Lerenderwijs Kampen’ kan helpen!

Samen met het kind, de ouders en (indien mogelijk en gewenst) de school kijken we waar het moeizaam gaat en wat het kind nodig heeft om weer ‘aan te haken in de groep’. Vervolgens is het nodig om goede instructie -gericht op het individuele kind- te geven, gevolgd door passende oefeningen.

Daarbij is het voor een kind belangrijk om te zien dat iets wat nu nog niet lukt, door inzet, doorzettingsvermogen en hulp straks wél kan lukken. Als een kind dit gaat zien en ervaren dan is er groei en ontwikkeling mogelijk.

Daaraan bij te kunnen dragen geeft mij veel voldoening en plezier.

Als ik iets niet snapte, kon u het altijd uitleggen.

- Roufaida - 

U heeft mij zoveel geleerd. En u heeft mij verteld om nooit op te geven.

- Sheba - 

U heeft mij echt veel geleerd en u bent goed in uitleggen. 

- Ilyass - 

Door u kon ik heel hoge cijfers krijgen.

- Aros - 

"Het maakt niet uit hoe langzaam je loopt als je maar niet stopt."

- Confusius -

bottom of page