top of page

Alle teksten de baas! Een training begrijpend lezen

Wist u dat begrijpend lezen de basis is voor vrijwel alle schoolvakken?

Bij een vak als taal is dat vanzelfsprekend. Maar ook bij het vak rekenen en dan met name bij verhaaltjessommen is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit. Daarna kun je pas de som uitrekenen. Verhaaltjessommen oplossen is dus voor een deel ook begrijpend lezen!
En natuurlijk gebruik je begrijpend lezen ook bij aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.

Daarom is het  aanleren van een goede manier om begrijpend te lezen heel belangrijk voor de rest van de schoolcarrière van uw kind!

 

De training
In zes bijeenkomsten van een uur (individueel) of anderhalf uur (groepje) leert uw kind in zes stappen hoe hij/zij op een makkelijke manier teksten kan lezen, begrijpen en onthouden. Door na te denken over de tekst en zichzelf vragen te stellen worden verbanden gelegd, waardoor overzicht en inzicht ontstaat. Hierdoor wordt de tekst beter begrepen. 

Door met kleuren en plaatjes te werken krijgen leerlingen nog meer inzicht in de tekst. Tijdens de training besteden we ook aandacht aan mindmappen.

Daarnaast werken we in de training ook aan het vergroten van de woordenschat; het herkennen van signaalwoorden en het vinden van synoniemen. We maken ook gebruik van Cito-teksten, zodat leerlingen leren hoe zij moeten omgaan met de vragen zoals Cito ze stelt. 

De training is geschikt voor leerlingen vanaf groep 5.

Logo gecertificeerd trainer.jpg
bottom of page