top of page

Studievaardigheden & korte trainingen

Ik leer leren

Voor ieder kind dat te maken krijgt met leren, is het een noodzaak om te leren hoe te leren. De Ik leer leren training is uitermate geschikt om kinderen voor te bereiden op leertaken vanaf groep 8 en de brugklas.

De korte training ’Ik leer leren’ helpt leerlingen zich vaardigheden eigen te maken om zo makkelijker en efficiënter te leren. Lees meer

 
Logo gecertificeerd trainer.jpg
Wist u dat begrijpend lezen de basis is voor vrijwel alle schoolvakken?

Bij een vak als taal is dat vanzelfsprekend. Maar ook bij het vak rekenen en dan met name bij verhaaltjessommen is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit. Daarna kun je pas de som uitrekenen. Verhaaltjessommen oplossen is dus voor een deel ook begrijpend lezen!
En natuurlijk gebruik je begrijpend lezen ook bij aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.

Daarom is het  aanleren van een goede manier om begrijpend te lezen heel belangrijk voor de rest van de schoolcarrière van uw kind! Lees meer

Alle teksten de baas! Een training begrijpend lezen

In het basisonderwijs wordt veel gebruik gemaakt van de Cito-toetsen om zo de vorderingen van een leerling in kaart te brengen en te kunnen volgen. In groep 7 en 8 komen hier nog de Entreetoets (groep 7) en de Eindtoets (groep 8) bij. De informatie vanuit deze toetsen vormt een belangrijk onderdeel van het advies  in groep 8 als het gaat om de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

Cito eindtoets.jpg
Cito-training

In deze Cito-toetsen komen rekenen, begrijpend lezen, speling, woordenschat en studievaardigheden aan de orde.

RT-praktijk Lerenderwijs biedt speciaal voor de Entreetoets en de Eindtoets een Cito-training aan voor leerlingen uit groep 7 en 8. Lees meer over de Entreetoets en de Eindtoets. 

bottom of page