top of page

Entreetoets

Wat de Entreetoets is
De Entreetoets is een toets die door het Cito is uitgegeven en meestal tussen april en juni door de school wordt afgenomen. De Entreetoets geeft een antwoord op de volgende vragen:

  • In hoeverre beheerst de leerling de basisstof van groep 7?

  • Wat is de verwachte uitstroom (voor het voortgezet onderwijs)?

  • Aan welke onderdelen moet de leerling in groep 8 nog werken?

Op veel scholen wordt door de leerkrachten een voorlopig schooladvies gegeven dat voor een groot deel gebaseerd is op de uitkomsten van de Entreetoets.
De Entreetoets is daarmee een belangrijke toets!

Entreetoets groep 7.jpg

De inhoud van de Entreetoets

  • Rekenen

Rekenen neemt een belangrijke plaats in op de Entreetoets van groep 7. Verschillende vaardigheden en strategieën worden getoetst in de vorm van kale sommen en redactiesommen (verhaaltjessommen). De focus ligt op getalbegrip, verbanden, verhoudingen en meten en meetkunde.

  • Lezen

Het lezen komt voornamelijk terug in het vak begrijpend lezen. Hierbij moeten teksten gelezen worden om antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen. Ook wordt de kennis van de woordenschat getoetst.

  • Taalverzorging

Het vak taal wordt ook uitvoerig getoetst en wel in de volgende onderdelen: grammatica, interpunctie en de spelling van de werkwoorden en de niet-werkwoorden.

 

Waarom een training volgen voor de Entreetoets bij RT-Praktijk Lerenderwijs Kampen?
Niet alle leerlingen voelen zich goed voorbereid op deze toetsen. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte van de leerling zelf, ongunstige thuisomstandigheden of (tijdelijke) afwezigheid van de vaste groepsleerkracht. Oorzaken waardoor leerlingen het idee kunnen hebben er nog niet ‘klaar voor te zijn’.
Ze kunnen het dan prettig vinden als bekend veronderstelde stof nog eens herhaald wordt en de manier van toetsen van de Cito geoefend wordt.

 

Organisatie en kosten
In twaalf bijeenkomsten van een uur wordt de stof die getoetst wordt op de Entreetoets nog een keer goed doorgenomen en geoefend. De kosten hiervoor zijn: 
€ 395 voor een individuele begeleiding

Als uw zoon of dochter op een enkel gebied of enkele gebieden extra uitleg en oefening nodig heeft, en dus niet voor alle onderdelen, kan dat natuurlijk ook! Neemt u daarvoor gerust contact op met Lerenderwijs Kampen.

 

Links naar meer informatie
Cito Entreetoets

Cito Entreetoets ouderfolder

bottom of page