top of page

Eindtoets

De Eindtoets
De Centrale Eindtoets voor de basisschool is verplicht voor alle kinderen in groep 8 en de belangrijkste toets die ze moeten maken. De score van de toets onderbouwt namelijk het advies van de leerkracht voor het voortgezet onderwijs dat een kind eerder dat schooljaar heeft gehad.

De Cito-toets is niet meer de enige toets die scholen kunnen gebruiken. Er zijn ook andere toetsen die ingezet worden om de eindresultaten van de leerlingen te meten. Het idee blijft echter hetzelfde: op de eindtoets worden alle vaardigheden en strategieën getoetst die kinderen aan het einde van de basisschool moeten kennen.

Cito eindtoets.jpg

Wat de Cito Eindtoets toetst
Kort samengevat worden de volgende vaardigheden getoetst:

  • Rekenen met grote getallen (zowel optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen)

  • Rekenen met tijd, maten en gewichten

  • Rekenen met breuken, procenten en kommagetallen

  • Taal (waaronder grammatica, spelling van de werkwoorden en de niet-werkwoorden)

  • Begrijpend lezen en woordenschat

  • Studievaardigheden (kaartlezen, alfabetiseren, grafieken, tabellen en diagrammen)

 

Waarom oefenen voor de Cito-eindtoets?
Niet alle leerlingen voelen zich goed voorbereid op deze toetsen. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte van de leerling zelf; ongunstige thuisomstandigheden of (tijdelijke) afwezigheid van de vaste groepsleerkracht. Oorzaken waardoor leerlingen het idee kunnen hebben er nog niet ‘klaar voor te zijn’.
Ze kunnen het dan prettig vinden als bekend veronderstelde stof nog eens herhaald wordt en de manier van toetsen van de Cito geoefend wordt.

 

Organisatie en kosten
In twaalf bijeenkomsten van een uur wordt de stof die getoetst wordt nog een keer goed doorgenomen en geoefend. De kosten hiervoor zijn: 
€ 395 voor een individuele begeleiding

Als uw zoon of dochter op een enkel gebied of enkele gebieden extra uitleg en oefening nodig heeft, en dus niet voor alle onderdelen, kan dat natuurlijk ook! Neemt u daarvoor contact op met Lerenderwijs Kampen.

 

Links voor meer informatie

Cito Eindtoets

Centrale Eindtoets

bottom of page